Inițiative Legislative

PL-x 585/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Cod Fiscal

PL-x 572/2021

Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(71) şi (72) ale art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Educație

PL-x 571/2021

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Combaterea tăierii ilegale de material lemnos

PL-x 549/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
ANRE

PL-x 493/2021

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Asistență Medicală Mobilă

PL-x 458/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii
Codul Muncii

PL-x 452/2021

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
Recunoașterea Moașei ca furnizor de servicii medicale conexe

PL-x 450/2021

Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
Fără lacat pe curtea școlii

PL-x 447/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Plata online a taxelor și impozitelor

PL-x 436/2021

Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Cod Fiscal

PL-x 432/2021

Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educaţie timpurie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Educație

PL-x 368/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
Organizarea și buna funcționare a Poliției Române

PL-x 422/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România.
Nomazii Digitali

PL-x 403/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Transparență

PL-x 374/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
Accesul animalelor de companie pe plajă

PL-x 371/2021

Proiect de Lege pentru modificarea art.1062 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Îmbunătățirea legislației auto

PL-x 266/2021

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul Naţional…
Sănătate – Noul Spital din Brașov

PL-x 314/2021

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Combaterea tăierii ilegale de material lemnos

PL-x 328/2021

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
COD ADMINISTRATIV

PL-x 241/2021

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă
Muncă – Codul Muncii

PL-x 225/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Modificare Statut / Regulamente Parlament

PL-x 215/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011
Educație

PL-x 160/2021

Completarea și modificarea articolelor 129 (3), 138 (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
COD ADMINISTRATIV

PL-x 156/2021

Abrogarea Art 210 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
COD ADMINISTRATIV

PL-x 102/2021

Abrogarea Cap IX din Legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor
Modificare Statut / Regulamente Parlament
No posts found